Nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas ogłosił nabór do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Termin składania wniosków mija 17 maja 2018 roku.  W skład Rady wchodzą  – oprócz przedstawicieli Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, oraz Wojewody Świętokrzyskiego – także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do składania wniosków.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Zarządu pok. 106 lub przesłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Działalności Pozytku Publicznego”

Szczegóły organizacyjne dostępne są w  Kancelarii Zarządu WŚ: Anna Kudła, tel.: 41 342 15 43

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Świętokrzyskiej RDPP dostępne są:

na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (TUTAJ)

na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ)