„Liderzy dla Młodzieży – 2018” – rekrutacja do regionalnej Szkoły Liderów

30 kwietnia 2018 roku ruszył nabór do II edycji Programu „Liderzy dla „Młodzieży”. Inicjatywa prowadzona jest przez Fundację Szkoła Liderów we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i ma na celu wyłonienie osób, które w sposób efektywny będą współpracować z młodzieżą naszego regionu, jednocześnie pobudzać młodych ludzi do działania. Program trwa 7 miesięcy, a zakwalifikowanych do grupy zostanie 18 kandydatów na Liderów.

Informacje dla kandydatów:

Do Programu mogą się zgłaszać osoby, które:

 • pracują z młodzieżą i oddziałują lub mogą oddziaływać na młodzież w woj. świętokrzyskim;
 • mają potencjał liderski czyli pozycję wpływu lub w najbliższej przyszłości planują objęcie roli liderskiej;
 • mają gotowość do rozwoju, wstępny pomysł na zmianę sytuacji młodzieży w środowisku lokalnym;
 • mają doświadczenie i osiągnięcia w lokalnym działaniu na rzecz młodzieży, podejmują działania, które odpowiadają na potrzeby środowiska.

W ramach 7 miesięcznego Programu uczestnicy wezmą udział w:

 • Zaawansowanym kursie przywództwa (cykl 4 szesnastogodzinnych warsztatów).
 • Indywidualnym tutoringu liderskim (5 sesji z doświadczonym tutorem)
 • Warsztatach – czego potrzebują młodzi w Świętokrzyskiem?
 • Budowaniu zespołu aktywnych liderów świętokrzyskiego oraz lokalnym networkingu.
 • Spotkaniach z ekspertami w dziedzinie rozwoju młodzieży i przywództwa lokalnego.

Dzięki Programowi uczestnicy zwiększą swoją skuteczność  jako liderzy. Zyskają kompetencje, wiedzę i gotowość do wprowadzania zmian w swoim otoczeniu. Odkryją i wzbogacą swój potencjał liderski i głownie poprzez rozwijanie swoich kompetencji przywódczych: budowania wiarygodności, angażowania ludzi, komunikacji, budowania zespołu, planowania strategicznego.

Poznasz lepiej potrzeby młodzieży pochodzącej z Twojego Regionu, na bazie których powstaną partnerstwa tematyczne w celu rozwiązania jakiegoś problemu społecznego.

Dołączysz do sieci liderów społecznych, którzy będą wpływać na rozwój młodych ludzi w świętokrzyskim, zyskasz nowych partnerów i przyjaciół w różnych środowiskach związanych z młodzieżą.

Harmonogram:

Program trwa 7 miesięcy:

 • 1 zjazd: 30 czerwca – 2 lipca
 • 2 zjazd: wrzesień
 • 3 zjazd: październik
 • 4 zjazd: listopad

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ w wersji elektronicznej. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dołączyć skan listu rekomendacyjnego zawierający: imię i nazwisko rekomendującego, nazwę instytucji, pełnioną funkcję, numer telefonu, adres e-mail.

List rekomendacyjny może pochodzić od przedstawicieli partnerskich organizacji czy instytucji, które znają  działalność liderską/ społeczną kandydata i mogą ją krótko opisać.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy do Programu „Liderzy dla Młodzieży – 2018″ wraz ze skanem listu rekomendacyjnego należy przesłać do 27 maja 2018 r. na adres:  magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl

Jak będzie wyglądać rekrutacja?

Po analizie formularzy zgłoszeniowych przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele partnerów: 2 osoby z FSL, 2 z ŚCDN oraz przeprowadzeniu rozmów z wybranymi kandydatami, przedstawimy listę osób przyjętych do programu lub na rozmowę kwalifikacyjną, którą odbędziemy w Kielcach lub za pośrednictwem telefonu w ustalonym wcześniej terminie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Fundacja Szkoła Liderów
Magdalena Plewowska-Semik
tel.: 22 556 82 58 (w godz.: 8.30-16.30)
e-mail: magdalena.plewowska@szkola-liderow.pl