Warsztaty na temat Bazy Danych Lokalnych

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty na warsztaty związane z umiejętnością korzystania z Bazy Danych Lokalnych. Warsztaty odbędą się w piątek, 11 maja, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2 w dwóch turach.
Pierwsza tura rozpocznie się o godzinie 9.00, kolejna o godzinie 10.15. Zapisać można się mailowo: i.boksa-nowak@stat.gov.pl lub telefonicznie: 41 24 99 624.

Baza Danych Lokalnych największa w Polsce baza danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku. Zawarte w niej dane mogą być bardzo przydatne dla tych podmiotów i instytucji, które aplikują o środki w ramach Funduszy Europejskich.

Wydarzenie odbywa się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.