Zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach unijnych – szkolenie w CAO

We wtorek 24 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się kolejne szkolenie na temat realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Tematem szkolenia była realizacja równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych. Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sarzyńska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – szczególnie tych zrzeszających lub realizujących projekty dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji realizujących projekty współfinansowane z funduszy UE. Mogli oni dowiedzieć się, jakie przepisy dotyczące równości szans należy brać pod uwagę w projektach, jakie zmiany nastąpiły w regulacjach prawnych, a także jakie mechanizmy usprawniające kontakt z osobami niepełnosprawnymi warto stosować dla polepszenia komunikacji oraz efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w projektach.

Sporo miejsca poświęcono też na przybliżenie uczestnikom zagadnienia tzw. projektów równościowych oraz celów i zasad odnoszących się do równości szans kobiet i mężczyzn wraz z ich praktycznym wdrożeniem.

Organizatorami spotkania byli:

  • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu – Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.