Nowe konkursy na dofinansowanie z EFS

24 kwietnia 2018 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1 OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie)  o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można składać w następujących terminach:

  • Poddziałanie 8.2.1  – 30 maja – 18 czerwca 2018 r.
  • Poddziałanie 9.2.3  –  30 maja – 18 czerwca 2018 r.
  • Poddziałanie 9.2.1 (OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze) – 30 maja – 15 czerwca 2018 r.
  • Poddziałanie 9.2.1  (OSI – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych – obszary wiejskie) – 30 maja – 15 czerwca 2018 r.
  • Poddziałanie 8.5.3 – 4 czerwca – 22 czerwca 2018 r.
  • Poddziałanie 8.5.3  – 30 maja – 15 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ)