„Aktywni na rynku pracy” – kolejna propozycja ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”. Skierowany jest on do osób, które ukończyły 30 rok życia,  zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP z przyznanym  I lub II profilem wsparcia lub pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowanych w PUP

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami.

Projekt jest kolejną propozycją adresowaną do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz powiatu ostrowieckiego, chcących poszerzyć już posiadany zakres kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na lokalnym rynku pracy.

Od 16 do 27 kwietnia prowadzona jest rekrutacja na pierwsze szkolenie w ramach projektu: Piekarz z elementami cukiernictwa. Uczestnikom – oprócz samego szkolenia –  oferujemy  dodatkowo:

  • spotkania z doradcą zawodowym oraz pośrednikiem pracy
  • 6 – miesięczne płatne staże w kwocie 997,40 zł za każdy miesiąc
  • stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu w wysokości 6,65 zł brutto

Szkolenia są prowadzone w ramach projektu „Umiejętności drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu zapraszamy! Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie, jak również niezbędne dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, pod numerami telefonów 41 200 30 14 lub 41 248 03 70.