Zasady równości szans i niedyskryminacji – zapraszamy na szkolenie w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadząca
Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
oraz
Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

zapraszają na szkolenie:

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Szkolenie odbędzie się

24 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 18
w Centrum Aktywności Obywatelskiej (I piętro),
ul. H. Sienkiewicza 70 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o zaktualizowane wytyczne. Od 11 kwietnia 2018 r. obowiązują zaktualizowane „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020″.

Nowym elementem dokumentu są standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja. Celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami na równi z osobami pełnosprawnymi dostępu do Funduszy Europejskich.

Zapisy na spotkanie trwają do dnia 23 kwietnia włącznie –

Agenda szkolenia