20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 roku mija termin, w którym „stare” stowarzyszenia zwykłe – te, które powstały przed 20 maja 2016 roku mają obowiązek dokonać wpisu do nowej ewidencji oraz dostosować się do przepisów znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Nowelizacja pozwoliła dać stowarzyszeniom zwykłym nowe możliwości działania, ale i nałożyła na nie nowe obowiązki. Zmieniły się zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych. Zyskały one m.in. zdolność prawną i możliwość korzystania z dotacji. Zmienił się także sposób rejestracji – tzn. zgłaszania do ewidencji – stowarzyszenia zwykłego.

Zgodnie z ustawą stowarzyszenia, które nie dokonają zmian będą podlegać rozwiązaniu z mocy prawa!

Więcej informacji na temat nowelizacji i związanych z nią obowiązków można uzyskać na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ).