Nowy obowiązek informacyjny organizacji pozarządowych

Informujemy, iż od 15 marca 2018 r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek złożyć w KRS adresy do doręczeń osób reprezentujących podmiot.

Wszystkie organizacje mają obowiązek dostarczyć informacje w ciągu najbliższych 18 miesięcy, a więc do połowy września 2019 r.

Więcej informacji na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ)