Miesiąc: Kwiecień 2018

26.04.2018

„Gotowi na RODO” – bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W związku ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz wprowadzeniem tzw. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie danych Osobowych) zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące tej tematyki. Szkolenie pod hasłem: „Gotowi na RODO” skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Odbędzie się ono 21 maja w Kielcach w sali nr 13 budynku tzw. „okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach 14.00 – 16.00. Organizatorzy szkolenia proszą zainteresowanych 

Czytaj dalej

26.04.2018

Zasady równości szans i niedyskryminacji w projektach unijnych – szkolenie w CAO

We wtorek 24 kwietnia w Centrum Aktywności Obywatelskiej odbyło się kolejne szkolenie na temat realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich. Tematem szkolenia była realizacja równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach unijnych. Szkolenie poprowadziła Pani Dorota Sarzyńska z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Czytaj dalej

25.04.2018

Nowe konkursy na dofinansowanie z EFS

24 kwietnia 2018 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkursy dla Poddziałania 8.2.1, 9.2.3, 8.5.3, 8.5.3 OSI, 9.2.1 OSI (miasta) i 9.2.1 OSI (wiejskie)  o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski można składać w następujących terminach: Poddziałanie 8.2.1  – 30 maja – 18 czerwca

Czytaj dalej

24.04.2018

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” w PSP nr 14

Od marca 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na zlecenie Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje rekomendowany program wychowawczo-profilaktyczny PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „JAŚ I MAŁGOSIA NA TROPIE” Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących. Miejsce realizacji to PSP 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to program rekomendowany

Czytaj dalej

23.04.2018

„Aktywni na rynku pracy” – kolejna propozycja ARL

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. rozpoczyna realizację projektu: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY”. Skierowany jest on do osób, które ukończyły 30 rok życia,  zamieszkujących na terenie powiatu ostrowieckiego, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP z przyznanym  I lub II profilem wsparcia lub pozostających bez zatrudnienia i nie zarejestrowanych w PUP Do udziału w projekcie zapraszamy: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. Projekt

Czytaj dalej

23.04.2018

Operator CNC i operator wózka widłowego – rekrutacja na szkolenia tylko do 27 kwietnia!

Jeszcze do 27 kwietnia prowadzone są zapisy na kursy „Operator obrabiarki CNC” oraz „Operator wózka widłowego – kurs rozszerzony”. Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 rok życia i pozostają w wieku aktywności zawodowej, mieszkające lub pracujące na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, ewentualnie osoby bezrobotne, ale mieszkające w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szkolenia są prowadzone w ramach projektu „Umiejętności drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj dalej