Nowe konkursy ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy w ramach poddziałań 8.1.1, 8.3.1, 8.3.6, 8.5.1, 8.2.1 oraz 9.2.3 i 9.2.3 OSI i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkursy dotyczą takich obszarów jak:

  • Tworzenie i rozwój ośrodków wychowania przedszkolnego – w tym organizację zajęć edukacyjnych i specjalistycznych – z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym oraz miejsc opieki dla dzieci do lat 3
  • Tworzenie i wsparcie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej (w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej) nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi
  • Wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących rehabilitacji medycznej w zakresie grup schorzeń będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. m.in. rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz rehabilitacji narządów ruchu, rehabilitacji chorób zawodowych, ułatwiających powrót do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej
  • Realizacja staży, praktyk zawodowych, systemów kształcenia i edukacji dla CKZiU wraz z możliwością doposażenia oraz podjęcia współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Więcej informacji na temat konkursów można uzyskać na portalu internetowych Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ)