Pożyczki dla świętokrzyskich przedsiębiorców

We wtorek, 27 marca w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem marszałka Adama Jarubasa podpisane zostały umowy operacyjne pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami otoczenia biznesu, które będą pełnić rolę pośredników finansowych.
Funkcje te pełnić będą:

  • Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.,
  • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości,
  • Lubelska Fundacja Rozwoju
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

W ramach tego działania, na wsparcie świętokrzyskiego biznesu trafi w sumie 209 milionów złotych. Obecnie uruchomiana jest pierwsza transza tej kwoty – 50 milionów złotych.

Umowa między Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zarządzanie tzw. funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działania „Instrumenty finansowe dla MŚP”,  podpisana została 30 czerwca 2017 r. Dzięki tej umowie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego będą mogły korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń na rozwijanie i prowadzenie swojej działalności gospodarczej.

W ramach projektów, który dla ostatecznych odbiorców realizowany jest pod nazwą „Przedsiębiorcze Świętokrzyskie”, instytucje otoczenia biznesu tzw. pośrednicy finansowi będą oferować pożyczki na rozwój małych i średnich firm w regionie, ale także mikroprzedsiębiorstw i start – up’ ów.
W ramach projektu „Przedsiębiorcze Świętokrzyskie” finansowane będą inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego, których celem jest wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty bądź usługi. Pośrednicy finansowi oferować będą pożyczki dla sektora MŚP – maksymalna wartość pożyczki to 1 mln zł, okres spłaty 5 lat, przy maksymalnym 6 miesięcznym okresie karencji i oprocentowaniu na warunkach rynkowych lub preferencyjnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Marszałkowskiego WŚ (TUTAJ) oraz w instytucja otoczenia biznesu pełniących funkcje pośredników finansowych.