Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” – rekrutacja przedłużona do 6 kwietnia

Do 6 kwietnia przedłużona została rekrutacja na szkolenia zawodowe w ramach projektu „Nowe perspektywy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Nabór obejmuje szkolenia: „Kucharz z modułem kasy fiskalnej” oraz „Brukarz z modułem aranżacji terenów zielonych”. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP, korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do niej zamieszkujące na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Za każdą godzinę szkolenia uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 5,07 zł., a po ukończeniu będzie mógł skorzystać z 6- miesięcznego stażu płatnego co miesiąc w kwocie 997,40 zł.

Więcej informacji można uzyskać w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 lub pod numerami telefonów: 41 200 30 14 i 41 248 03 70.

Serdecznie zapraszamy!