Z ostrowieckimi organizacjami o Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Blisko dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych wzięło udział w zorganizowanym w Centrum Aktywności Obywatelskiej spotkaniu informacyjnym na temat naboru wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018”. Była to kolejne przedsięwzięcie Agencji Rozwoju Lokalnego, która prowadzi Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, odpowiadające na potrzeby organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie naszego miasta. Spotkanie powstało przy współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu FIO – edycja 2018. Spotkanie w Ostrowcu Św. było jednym z 30 spotkań informacyjnych dotyczących tego naboru, które zostały zorganizowane w całym kraju, głównie w dużych miastach. 

Spotkanie informacyjne poprowadziła Pani Bernadeta Witkowska – Starszy Specjalista w Biurze Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, która przedstawiła zasady naboru wniosków oraz zachęcała ostrowieckie organizacje pozarządowe do składania swoich ofert w trwającym do 29 marca konkursie. – Warto zapoznać się z dokumentami, generatorem wniosków i spróbować złożyć ofertę. W tym roku nie jest wymagany wkład własny, a premiowane są małe organizacje oraz organizacje, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania w ramach FIO. Nie ma lepszego sposobu, by nauczyć się tworzenia projektów – trzeba po prostu złożyć wniosek, a czasami również uczyć się na własnych błędach, po to by w kolejnych naborach składać jeszcze lepsze wnioski – mówiła Bernadeta Witkowska.

Ostrowieckie organizacje chętnie zadawały pytania dotyczące regulaminu naboru i samego wniosku. Pytały także o podpowiedzi, jak przygotować ofertę, która zdobędzie dofinansowanie. – Podstawą jest dobra analiza potrzeb, właściwa diagnoza stanu obecnego, rzetelne przygotowanie jasnego i przejrzystego kosztorysu – odpowiadała prowadząca.

W 2017 roku w konkursie FIO brały udział 4 organizacje z powiatu ostrowieckiego na ok. 2800 wszystkich, natomiast dofinansowania nie otrzymała żadna z ofert. Pozostaje życzyć organizacjom, aby w tegorocznym konkursie wzięło udział więcej reprezentantów powiatu ostrowieckiego oraz aby złożone oferty uzyskały dofinansowanie.

Przypominamy, że prowadzone przez Agencję Rozwoju Lokalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  wspiera organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, liderów społeczności lokalnych poprzez bezpłatne szkolenia, doradztwo prawne, w zakresie księgowości i rozliczeń, pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działalność społeczną, a także udostępnianie zaplecza lokalowo-technicznego.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i przedstawicieli grup nieformalnych do korzystania z oferty nieodpłatnego poradnictwa w zakresie prawa w organizacji pozarządowej, księgowości, kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowywania projektów, marketingu oraz informatyki – po wcześniejszym uzgodnieniu – telefonicznym (tel. 41 200 30 14) lub osobistym – pokój numer 15 na I piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 70.