Salonik dyskusyjny pod hasłem „TAK dla pasji – NIE dla nałogów”

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. oraz Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza na informacyjno-edukacyjne spotkanie profilaktyczne w formie saloniku dyskusyjnego pod hasłem „NIE dla nałogów – TAK dla pasji”.

Spotkanie  odbędzie się 23 marca 2018 r. o godz. 12.30  w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ulicy Sienkiewicza 70 w sali nr 18.

Spotkanie to skierowane jest  do wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – w tym do osób młodych, nastolatków, uczniów szkół gimnazjalnych, którzy na co dzień stykają się z problemem nałogów, uzależnień i związanych z tym dramatów. Salonik ma za zadanie promować zdrowy styl życia, oparty na wykorzystywaniu własnych pasji, talentów, rozwijaniu zainteresowań. Służyć temu ma możliwość spotkania z osobami, które swój czas poświęcają na rozwijanie swojego hobby – malarzy, rysowników, muzyków czy rękodzielników, osoby uprawiające sport (wyczynowców oraz amatorów), a także osób zaangażowanych społecznie poświęcających swój czas w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych.

W programie marcowej edycji saloniku zaplanowane jest spotkanie z Panem Mirosławem Majewskim, który zaprezentuje swoje prace plastyczne, ale – i to nowość – spotkanie i dyskusja młodzieży z młodzieżą o młodzieży! Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 – twórcy nagrodzonego w konkursie „ZDROWO KOMFORTOWO” filmu profilaktycznego pt.: „FURTKA” będą mogli nie tylko przedstawić go rówieśnikom, ale opowiedzieć o swoich pomysłach, motywacjach i emocjach, które towarzyszyły pracy nad filmem.

Dotychczasowe saloniki pokazały, że młodzież lubi tego typu pomysły, które docierają bezpośrednio do niej. Młodzi ludzie cenią sobie zaufanie, które się im okazuje, chętnie uczestniczą w akcjach, dzięki którym mogą się czymś pozytywnym wykazać, pochwalić się swoimi rysunkami, rękodziełami, mogą zaprezentować swoje utwory muzyczne. To czytelny sygnał wskazujący, że uzależnienia żerują na bezczynności, braku aktywności i zainteresowania ze strony innych. Natomiast nałóg ponosi klęskę tam, gdzie nie ma miejsca na nudę i gdzie młodzież czerpie satysfakcję i radość z tego co robi. Dodatkowym bodźcem jest też świadomość, że ich talenty, zaangażowanie i praca włożona w realizację swych pasji są docenione i wzbudzają pozytywne reakcje i emocje ze strony dorosłych.

Z drugiej strony salonik to impreza właśnie wskazująca dorosłym, aby starali się – czy to rodzice czy nauczyciele – wydobywać te pasje na światło dzienne, zachęcać młodych do ich realizowania, a jednocześnie wskazywać kolejne etapy, dzięki którym talent i pasja przekształcą się w sukces w życiu zawodowym oraz prywatnym.

A wszystko to zgodnie z hasłem: „NIE dla nałogów – TAK dla pasji”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  ze środków  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.