Uzupełniające konkursy ofert na aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło uzupełniający nabór na dofinansowania projektów w ramach programu: „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.  Nabór będzie prowadzony w trzech konkursach:

  •  „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018, pula środków: 368 tys. 400 zł
  • „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018, pula środków: 450 tys. 131 zł
  • „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018, pula środków: 470 tys. 195 zł.

Łączna pula środków w trzech konkursach to: 1 mln 288 tys. zł.

Celem programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” jest wsparcie III sektora w realizacji zadań z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

Więcej szczegółowych informacji na temat naborów można uzyskać na stronie internetowej MRPiPS (TUTAJ).