Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Informujemy, iż od 5 marca 2018 r. ponownie uruchomiony został Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Punkt prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z  o. o. i przeznaczony jest dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, borykających się z  uzależnieniami od substancji psychoaktywnych lub z uzależnieniami behawioralnymi – w tym także członków rodzin osób uzależnionych.

W tym roku – oprócz konsultacji z terapeutą i psychologiem można także skorzystać z konsultacji z prawnikiem.

Punkt funkcjonuje w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70, w pok. 20 (II piętro).
Czynny jest we:

  • wtorki: 16:15 – 19:15 lub 20:15 (konsultacje terapeutyczne)
  • 2 środy w miesiącu: 16:15 – 18:15 lub 19:15 (konsultacje psychologiczne)
  • 2 piątki w miesiącu: 15:15 – 17:15 (konsultacje prawne).

Szczegółowe harmonogramy spotkań dostępne są na stronie internetowej ARL w zakładce:” Punkty konsultacyjne”

Zapisy telefoniczne na spotkania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 533 431 651.

Pomoc udzielana w Punkcie jest bezpłatna.

Punkt konsultacyjny finansowany jest przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.