Konkursy Programu FIO 2018

Od 1 marca trwa nabór do konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2018 finansowanych ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Nabory zakończą się 29 marca o godz. 16.15.

Wysokość środków wynosi 60 mln złotych, w tym 57,6 mln na dofinansowania, a pozostała część na obsługę techniczną Programu.

W ramach PFIO można składać wnioski w 4 priorytetach:

  1. Priorytet Małe inicjatywy (czas realizacji w terminie 01.04.2018 – 31.12.2019; wys. dotacji: od 20 000 do 1 miliona zł);
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo (czas realizacji w terminie 01.05.2018 – 31.12.2019; wys. dotacji: od 20 000 do 400 000 zł);
  3. Priorytet Aktywni obywatele (czas realizacji w terminie 01.05.2018 – 31.12.2019; wys. dotacji: od 20 000 do 400 000 zł);
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe (czas realizacji w terminie 01.05.2018 – 31.12.2019; wys. dotacji: od 20 000 do 400 000 zł)

Oferty w konkursie FIO 2018 należy składać wyłącznie przez Generator Ofert FIO. Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania zostanie opublikowana przed 11 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat P FIO, w tym regulamin dostępne są  w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej programu: fio.niw.gov.pl oraz na stronie z ogłoszeniem o konkursie: www.fundusze.ngo.pl