Nabory w programach MKiDN – „Literatura” i „Rozwój sektorów kreatywnych”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabory w programach:

  • „Literatura”
  • „Rozwój sektorów kreatywnych”

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Celem programu: „Rozwój sektorów kreatywnych” jest wzmacnianie potencjału i konkurencyjności sektorów kreatywnych (wzornictwo, architektura, muzyka, gry video) oraz sektorów kultury.

Celem programu „Literatura” jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

Wytyczne, regulaminy oraz opis procedur ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej MKiDN w zakładkach dotyczących programów: