Lekcja o Funduszach Europejskich dla szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizuje akcję pod hasłem: „Lekcje o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Skierowana jest ona do gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenów objętych PO „Polska Wschodnia „(województwa świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, podkarpackie i warmińsko – mazurskie).  Celem akcji jest popularyzacja wiedzy o Funduszach Europejskich wśród młodzieży szkolnej poprzez przeprowadzenie lekcji, w trakcie której wykorzystane zostaną materiały edukacyjne (komiks, ćwiczenia, materiały multimedialne.

Przewidziano przeprowadzenie lekcji w 500 oddziałach szkolnych (w każdym województwie w 100 klasach). Klasy, które wezmą udział w akcji zostaną wyłonione spośród tych, które zostaną zgłoszone przez swoich wychowawców oraz dyrektorów szkół chętnych do wzięcia udziału w działaniu. Każda szkoła ma możliwość odbycia dwóch lekcji w dwóch różnych klasach.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie: www.lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl oraz przesłanie w formie skanu – wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (generowanego automatycznie przy zgłoszeniu online), podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania danej szkoły oraz nauczyciela zgłaszającego się do akcji, na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@lekcjaofunduszach-zglosszkole.pl w nieprzekraczanym terminie do 14.03.2018 r. Uczestnicy akcji są również zobowiązani do przesłania Wykonawcy wszelkich wymaganych dokumentów określonych w Regulaminie akcji (ankiety oceny, potwierdzenia, itp.). Decyduje kolejność zgłoszeń!

Lekcje zostaną przeprowadzone w okresie 16.03. – 30.04.2018 roku. W maju i czerwcu przewidziano losowanie przewidzianych w akcji nagród dla uczestników.

Więcej informacji na temat akcji oraz  jej Regulamin jest na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (TUTAJ)