„Dialog Obywatelski” – zaproszenie na spotkanie nt. budżetu unijnego na lata 2020 – 2027

Interesujące wydarzenie dla wszystkich instytucji, organizacji i firm zainteresowanych unijnym budżetem na lata 2020- 2027. We wtorek 6 marcaCentrum Kongresowym Targów Kielce odbędzie się spotkanie pod nazwą „Dialog Obywatelski„. Jego organizatorami są: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Celem spotkania są konsultacje założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Gościem wydarzenia będzie Marc Lemaître – Dyrektor Generalny DG Regio Komisji Europejskiej, komórki odpowiedzialnej za przygotowanie nowego budżetu UE na lata 2020-2027. Warto zauważyć, iż to spotkanie będzie jedynym tego typu wydarzeniem w Polsce. Rozpocznie się ono o godz. 9:30. Natomiast o godz. 12:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach zaplanowano debatę z udziałem młodzieży z województwa świętokrzyskiego.

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Dialogi odbywają się w krajach Unii Europejskiej od 2012 roku. W ramach spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE prezentują zagadnienia związane z działalnością wspólnoty, a także słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Tematem spotkania w Polsce jest: „Przyszłość budżetu unijnego i polityki spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 roku?”

Jak podkreśla Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas – udział w spotkaniu to doskonała okazja do poznania planów Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia polityki regionalnej oraz aktywnego udziału w dyskusji, poprzez który wskażemy efekty wdrażania funduszy strukturalnych, zwracając uwagę na istniejące potrzeby, które wciąż powinny być zaspokajane w naszych małych ojczyznach

Zgłoszenia należy rejestrować na stronie: rozprawy.evenea.pl, telefonicznie pod nr telefonu 41 341 70 39 bądź na adres e-mailowy: biuro@szpp.eu do 27 lutego 2018 roku.

Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Więcej informacji można również uzyskać na profilu facebookowym Stowarzyszenia Rozprawy o Europie (TUTAJ)