„Decydujesz, pomagamy” – program grantowy Fundacji Tesco dla organizacji pozarządowych

Po raz czwarty Tesco wraz z Fundacją Tesco organizują konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych pod hasłem: „Decydujesz, pomagamy”. W tym roku przewidziano 375 grantów na łączną kwotę 1 125 000 zł. Wnioski można składać od 19 lutego do 30 marca 2018 roku.

Program grantowy „Decydujesz, pomagamy” ma za zadanie wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe oraz społeczników i grupy nieformalne w realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. W tym celu Polska została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich – decyzją klientów Tesco – zostaną przyznane dwa granty na realizację lokalnej inicjatywy oraz jeden grant na cele statutowe instytucji/organizacji biorącej udział w głosowaniu. Ponadto organizator przyzna również dodatkowe wyróżnienia.

W programie mogą wziąć udział:

  • organizacje pozarządowe (w rozumieniu art. 3 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  • grupy nieformalne (co najmniej trzyosobowa grupa ludzi), które podpiszą umowę o współpracy z organizacją pozarządową,
  • spółdzielnie socjalne,
  • instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).

Z udziału w programie wykluczone są: partie i organizacje polityczne i jakiekolwiek inne podmioty przez nie utworzone, związki zawodowe, organizacje pracodawców ani przedsiębiorstwa.

Wysokość grantów uzależniona jest od miejsca danego wniosku w głosowaniu przeprowadzonym wśród klientów Tesco w każdym ze 125 makroregionow. Wniosek, który zajmie miejsce pierwsze otrzyma 5000 zł, za miejsce drugie – 3000 zł. a za trzecie – 1000 zł. (z przeznaczeniem na cele statutowe organizacji). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej programu (TUTAJ).

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pomocą specjalnego formularza (TUTAJ).