„Szansa na przyszłość” dla spawaczy i przedstawicieli handlowych

Spawacz oraz przedstawiciel handlowy to zawody poszukiwane na lokalnym, ostrowieckim rynku pracy, w których szkolą się kolejne osoby w ramach partnerskiego projektu Agencji Rozwoju Lokalnego
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie „Szansa na przyszłość” realizowane są szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminie Bodzechów, które zostały skierowane do udziału w programie aktywizacyjnym przez GOPS w Bodzechowie. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, podstawowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna na danym stanowisku zostały w ramach tych szkoleń uzupełnione o dodatkowe moduły szkoleniowe, przygotowujące do wykonywania specjalistycznych zadań.
Szkolenie w zawodzie przedstawiciela handlowego zostało rozszerzone o moduł telefonicznej
i elektronicznej obsługi klienta, dzięki czemu jego uczestnicy zyskają przygotowanie do wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych w przyszłej pracy. Z kolei szkolenie spawalnicze metodą MAG daje możliwość zdobycia uprawnień spawacza potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach: Certyfikatem i Książeczką Spawacza. Oprócz tego, uczestnicy mają możliwość uzyskania uprawnień do wykonywania ręcznego cięcia tlenowego. W obydwu szkoleniach bierze udział po 8 osób. Po zakończeniu szkoleń, uczestnicy będą mieli szanse na podjęcie stażu zgodnie z odbytym szkoleniem zawodowym lub posiadanym doświadczeniem, a następnie podjęcia zatrudnienia.
Szkolenia są częścią programu aktywizacyjnego obejmującego m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo psychospołeczne i zawodowe, warsztaty psychospołeczne i rozwoju zawodowego oraz
6-miesiączne staże.
Obecnie realizowane szkolenia są już ostatnimi w ramach tego projektu.
W zeszłym roku zorganizowano dwa szkolenia: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”. Po odbyciu programu aktywizacyjnego pracę podjęło 8 osób, w tym pięć pań i trzech panów.
Projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet),
w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów.
Przedsięwzięcie to realizowane jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawcą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników.
Realizacja projektu potrwa do 31 października 2018 r.