Budżet Obywatelski 2018

Już po raz czwarty mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą zadecydować o tym jakie inicjatywy  i potrzeby społeczne powinny zostać zrealizowane  – rusza bowiem kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Jednocześnie Prezydent Miasta Jarosław Górczyński zapowiedział, że tegoroczny system głosowania będzie znacznie bardziej uproszczony od poprzednich.

– Wystarczy tylko do 9 marca złożyć formularz zgłoszeniowy z podpisami co najmniej 20 osób – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – Należy przedstawić konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz innych pomysłów, które dotyczą między innymi kultury, sportu, aktywizacji społecznej.

Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności od 8 maja do 12 czerwca odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje ilość głosów oddanych przez mieszkańców miasta. Należy zrobić wszystko, by do głosowania na dany projekt zachęcić jak najwięcej osób.

W tym roku prezydent proponuje nie tylko uproszczony system głosowania. Obiecuje także wyższą pulę środków, rozszerza zakres zadań możliwych do zgłoszenia.

– Każdy z nas niewielkim nakładem pracy może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka – podkreśla prezydent Jarosław Górczyński. – Liczę na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków.

Poprzednie edycje Budżetu Obywatelskiego cieszyły sie sporym zainteresowaniem. Złożono wiele ciekawych projektów, a mieszkańcy również dość chętnie oddawali swoje głosy wybierając najciekawsze i najpotrzebniejsze. Zrealizowano wiele ciekawych imprez kulturalnych, plenerowych spotkań, wystaw i koncertów, ale i polepszono infrastrukturę osiedlową o skwerki, place zabaw i rekreacji czy zewnętrzne siłownie.W dotychczasowych konsultacjach wzięło udział ponad 8 tys. mieszkańców. Ta forma współdecydowania o zadaniach realizowanych w mieście rozwija się w dobrym kierunku. Warto zauważyć, iż przedsięwzięcie nie wiąże się tylko z wyborem najciekawszych pomysłów. Jest to duża szansa dla organizacji pozarządowych czy nieformalnych grup społecznych na opracowanie i wypromowanie własnego pomysłu. Daje to szansę na zaktywizowanie mieszkańców, a dla młodych jest cenną praktyczną lekcją na rzecz rozwoju świadomości i aktywności obywatelskiej.

W tym roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zabezpieczyła na działania w ramach Budżetu Obywatelskiego kwoty:

  • 200 tysięcy złotych na zdania inwestycyjne i remontowe
  • 75 tysięcy złotych na zadania pozostałe – w tym kulturalno – oświatowe i sportowo- rekreacyjne

Swoje głosy mieszkańcy będą mogli oddawać w specjalnie uruchomionych 13 punktach konsultacyjnych.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i harmonogram działania oraz wzory formularzy i wniosków niezbędnych do zgłoszenia pomysłu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce: „Budżet Obywatelski edycja 2018”

Więcej informacji można także uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Planowania i Rozwoju, pok. 118
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 26-72-132, (41) 26-72-289
e-mail: bo@um.ostrowiec.pl

Zapraszamy do zgłaszania pomysłów i składania wniosków, a mieszkańców do wyłonienia najlepszych, godnych realizacji!