Nabór wniosków na premie technologiczne dla sektora MŚP – spotkanie informacyjne

15 lutego rusza nabór wniosków o premię technologiczną dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi. O szczegółach konkursu opowiedzą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podczas organizowanego przez Kielecki Park Technologiczny spotkania, które odbędzie się 28 lutego o godz. 10:00 w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 6, w sali „Dolina Krzemowa”.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2. W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy 550 mln zł na częściowe spłaty kredytów zaciąganych przez MŚP, w celu realizacji inwestycji technologicznych. Przedsiębiorcy planujący inwestycje polegające na zakupie i wdrożeniu nowej technologii, bądź też na wdrożeniu własnej nowej technologii, a następnie na uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług, będą mogli liczyć na premię technologiczną, a więc dotację na spłatę kapitału w wysokości do 6 milionów złotych. Jej ostateczna wysokość będzie liczona od kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trzech rundach:

  • od 15 lutego do 1 marca,
  • od 8 marca do 5 kwietnia
  • od 12 kwietnia do 24 maja

Z myślą o przedsiębiorcach z terenu województwa świętokrzyskiego Kielecki Park Technologiczny organizuje spotkanie, podczas którego informacji dotyczących kredytu udzielą przedstawiciele BGK.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby wszystkim chętnym zapewnić komfortowe warunki uczestnictwa, prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem formularza (TUTAJ).

Szczegółowy harmonogram spotkania