Fundacja Niepodległości zaprasza na szkolenia dla organizacji pozarządowych

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych informuje, że Fundacja Niepodległości prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych o następującej tematyce:

🎓 Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej (64h – 8 spotkań po 8h) Termin: od 10 marca 2018 w weekendy co dwa tygodnie.

🎓 Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy – (64h, 8 spotkań po 8h) Termin: od 3 marca 2018 w weekendy co dwa tygodnie.

Szkolenia zakończą się zewnętrznymi egzaminami certyfikującymi. Zajęcia odbywać będą się w grupach 10-osobowych, w trybie weekendowym, w centrum Łodzi. Przewidziany jest catering (obiad) oraz przerwy kawowe.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarówno pracowników jak i wolontariuszy z całej Polski. W każdej grupie mogą być tylko 2 osoby z tej samej organizacji jest więc możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami innych NGO. Jedna osoba może iść tylko na jedno szkolenie.

Poniżej do pobrania formularz rejestracyjny, oświadczenia o spełnianiu kryteriów grupy docelowej oraz szczegółowy zakres tematyczny szkoleń.Skany formularzy można przesyłać na adres k.sielecka@fr-akcja.pl.

Powyższe terminy odnoszą się do grup w Łodzi, ale przewidziane są kolejne w innych miastach.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Dużo konkretnej i praktycznej wiedzy! Zapraszamy!

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Zakres tematyczny szkoleń eksperckich