„Kultura – Interwencje 2018” – dotacje Narodowego Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje 2018″, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.
Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.
Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00: Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Więcej szczegółów, wzór wniosku oraz regulamin można uzyskać na stronie internetowej NCK (TUTAJ).