Bank Dziecięcych Uśmiechów – konkurs Fundacji Banku Zachodniego WBK S. A.

Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Oferty należy złożyć do 23 lutego 2018 r.
Program Bank Dziecięcych Uśmiechów jest programem grantowym stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. W tej edycji temat przewodni konkursu brzmi: “Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”.
Tylko projekty skierowane na pracę z dziećmi związaną z tym tematem, będą ocenianie przez komisję konkursową.
Zasady uczestnictwa w konkursie i realizacji projektów zamieszczone są w Regulaminie Konkursu (TUTAJ).
Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem specjalnej aplikacji (TUTAJ).
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znaleźć można na stronie internetowej Fundacji (TUTAJ).