Spotkanie informacyjne nt. refundacji kosztów szkoleń pracowników – oferta SIPH

Około 50 uczestników wzięło udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników firm z sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Spotkanie zorganizowały Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  Spotkanie odbyło się 6 lutego w sali 123 w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej 26 A.

Główną część spotkania poprowadziła pani Dorota Tekieli – Bisińska – Dyrektor Enterprise Europe Network przy SIPH, która przybliżyła zebranym zasady dofinansowania kosztów szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa dla pracowników oraz studiów podyplomowych dla pracowników, przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Refundacje prowadzone są jedynie na działania zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, a maksymalnie można uzyskać 80% refundacji kosztów. Dofinansowanie uzyskać można po podpisaniu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a SIPH w formie zwrotu części faktycznie poniesionych kosztów (na podstawie przedłożonych faktur i rachunków).

Jak podkreśliła p. D. Tekieli – Bisińska projekt daje możliwość podniesienia kwalifikacji własnych oraz pracowników, ponieważ koszty wielu szkoleń przekraczają możliwości samych pracowników, a dla przedsiębiorców – szczególnie z sektora MŚP – stanowić mogą spore obciążenie. Możliwość refundacji kosztów pozwolić może na to, aby przedsiębiorcy mogli chętniej kierować pracowników na kursy i szkolenia.

W drugiej części spotkania p. Anna Jaworska z SIPH przedstawiła działanie portalu internetowego Bazy Usług Rozwojowych – jak wyszukiwać konkretne szkolenia lub firmy szkoleniowe, jak zapoznać się z ofertami szkoleń i kursów oraz sprawdzać jakość usług oferowanych przez daną firmę.

Po spotkaniu był czas na indywidualne konsultacje z przedstawicielkami SIPH i konkretne pytania dotyczące projektu.