Konkurs ofert na aktywizację młodzieży

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” – na wsparcie zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z województwa świętokrzyskiego. W tym roku pula pieniędzy do rozdysponowania w ramach konkursu na inicjatywy młodzieżowe wynosi 95 000 złotych.

Wwnioski mogą dotyczyć trzech rodzajów działań:
Zadanie 1: wzmacnianie potencjału organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą oraz zwiększanie dostępu do informacji młodzieżowej,
Zadanie 2: podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym,
Zadanie 3: podnoszenie kompetencji osób dorosłych bezpośrednio pracujących z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży.

Beneficjantami projektów powinni być mieszkańcy województwa w wieku od 13 do 30 lat. Realizacja zadań ma się przyczynić do zwiększenia ich aktywności społecznej i obywatelskiej, a także podnosić umiejętności społeczne młodzieży.
Do składania wniosków uprawnione są m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz inne związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – tel. 41 341 69 09 lub 41 341 69 11.