Aktualizacja broszury informacyjnej – prośba o informacje

W związku z przygotowywaniem aktualizacji wydanego w 2013 r. informatora „ABC uzależnień – instytucje pomocowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” prezentującej  informacje na temat funkcjonujących w Ostrowcu Św. jednostek publicznych, instytucji, a także organizacji pozarządowych Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji i instytucji, które nie figurowały w wydaniu broszury z 2013 r., a chcą znaleźć się w nowej edycji ww. informatora proszone są o kontakt z Agencją Rozwoju Lokalnego pod numerem telefonu 41 248 03 70 lub sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie do 8 lutego (czwartek) do godz. 15.00 oraz podanie aktualnych danych dotyczących danych teleadresowych oraz godzin pracy.

Zamieszczenie danych w broszurce nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony organizacji, daje natomiast możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców oraz nawiązania współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Zapraszamy do współpracy i czekamy na kontakt i informacje od zainteresowanych instytucji!