Wykorzystali NOWĄ SZANSĘ na kwalifikacje i zatrudnienie

Sukcesem zakończyła się realizacja projektu Agencji Rozwoju Lokalnego pt. „NOWA SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 uczestników projektu uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe w zawodach poszukiwanych na rynku pracy zdobywając tytuły czeladnika w zawodzie kucharz oraz monter zabudowy i prac wykończeniowych. Dla 11 osób już teraz, bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie, nowe kwalifikacje stały się punktem wyjścia do zdobycia zatrudnienia – 11 uczestników projektu podjęło pracę zawodową.
Celem głównym projektu było wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Kunów i Ostrowiec Św. poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach psychospołecznych oraz rozwoju zawodowego, spotkaniach z coachem i doradcą zawodowym, szkoleniach zawodowych. Po zakończonym szkoleniu przystąpili do egzaminów czeladniczych, które przeprowadziła Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, a uzyskane dyplomy czeladnicze stały się dla nich „przepustką” do odbycia staży w przedsiębiorstwach, a następnie znalezienia zatrudnienia. Uczestnicy projektu znaleźli pracę m. in. w Zakładzie Usług Miejskich w Ostrowcu Św., Fundacji Pomocna Dłoń, Agencji Rozwoju Lokalnego, Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy Kunów, Szkole Podstawowej w Kunowie.
– Praca, która znalazłam, to punkt wyjścia dla stabilizacji życiowej i bezpieczeństwa, które chcę osiągnąć – mówi jedna z uczestniczek, która podjęła zatrudnienie – Mam wysoką motywację do dalszej pracy, a dzięki wsparciu jakie otrzymałam, jestem także bardziej pewna siebie i swoich umiejętności.
– Zdobyłem nowe kwalifikacje, wróciłem na rynek pracy, nauczyłem się czegoś nowego – wyznaje jeden z uczestników.  – Przede wszystkim mam pomysł na siebie, gdyż do tej pory miotałem się, działałem pod wpływem impulsu, co często kończyło się porażką, a to z kolei skutkowało u mnie poczuciem niepewności i zwątpienia. Cała moja aktywność i energia została teraz skierowana na właściwe tory, na chwilę obecną pracuję i jestem zadowolony, że zdecydowałem się na udział w projekcie.

Projekt realizowany był w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.