Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości – refundacja szkoleń pracowników

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W KIELCACH
ORAZ
AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓREGO TEMATEM BĘDZIE:

możliwość refundacji kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania
(Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Spotkanie odbędzie się:

6 lutego 2018 r. roku
w godzinach 10.00 – 12.00
w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości,
ul. Sandomierska 26 A, piętro I, sala nr 123.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji własnych oraz swoich pracowników.

W ramach działań, których operatorem jest SIPH firmy z sektora MŚP mogą uzyskać nawet 80 % refundacji kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych czy doradztwa świadczonego dla pracowników.

UDZIAŁ W SPOTKANIU JEST BEZPŁATNY!

Celem wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
(do pobrania poniżej) i odesłanie go na adres: m_pawlowska@siph.com.pl do dnia 2 lutego 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 368 02 78 lub na stronie SIPH w zakładce „BUR – Baza Usług Rozwojowych”.

Formularz zgłoszeniowy