O społeczeństwie obywatelskim z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 23 stycznia 2018 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej gościło Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wraz z grupą współpracowników. Jego obecność w Ostrowcu Świętokrzyskim była częścią wizyty w województwie świętokrzyskim i spotkań z mieszkańcami.
Spotkanie w CAO cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1, dla której była to znakomita lekcja edukacji obywatelskiej.
Uczestnicy zapoznani zostali przez dr A. Bodnara z pracą Biura RPO oraz samego Rzecznika, kategoriami spraw i interwencji podejmowanych. Sami też czynnie włączyli się w dyskusję. Poruszali one różne kwestie, m. in.: problemy związane z funkcjonowaniem stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych, problemy osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, a także zagadnienia związane z codziennymi sprawami mieszkańców, które negatywnie wpływają na życie społeczne.
Wśród zgłaszanych tematów pojawiła się też sprawa reformy edukacji, którą zasygnalizowała młodzież oraz związane z tym obawy o przyszłość młodych ludzi, dla których poziom zdobytej w szkołach wiedzy będzie przekładać się na ich dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową.
Nie zabrakło też kwestii obaw o stan demokracji w Polsce, w tym o coraz mniejszy wpływ obywateli na kształt i jakość tworzonego prawa. Zwrócono uwagę na zjawisko oderwania polityków od elektoratu, brak konsultacji społecznych przygotowywanych ustaw i słaby kontakt polityków – przede wszystkim parlamentarzystów z wyborcami.
Dr Adam Bodnar starał się udzielić odpowiedzi na wszystkie zgłaszane wnioski i pytania, informował o działaniach jakie Biuro RPO podejmowało lub zamierza podjąć w sygnalizowanych kwestiach. Zachęcał też, aby – pomimo trudności – mieszkańcy nie zniechęcali się i tym bardziej otwarcie wskazywali oraz reagowali na wszystkie problemowe sytuacje. Jak zaznaczył – silny głos obywateli kształtuje opinie polityków i wpływa korzystnie na jakość tworzonego przez nich prawa.
Podsumowaniem spotkania była projekcja filmiku „FURTKA” nagrodzonego w konkursie „ZDROWO- KOMFORTOWO” autorstwa uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1. Rzecznik nie tylko pochwalił sam filmik, ale całą inicjatywę Agencji Rozwoju Lokalnego, która ma na celu aktywne włączenie młodzieży w kwestię profilaktyki uzależnień, promuje zdrowy styl życia i uświadamia jakim zagrożeniem są nałogi. Zachęcił też młodych do podobnych inicjatyw także na innych polach, służących realizacji własnych celów i planów życiowych. Podkreślił również, że takie działania to także ważny głos młodych w celu próby nawiązania dobrej i efektywnej komunikacji z dorosłymi, którzy swoimi decyzjami zarówno na szczeblu samorządowym jak i centralnym wpływają na przyszłość młodych i jakości ich życia. To ważne, gdyż – jak zaznaczył- dostrzec można, że dialog pomiędzy młodzieżą a starszymi nie jest najlepszy, a prawo dotyczące dzieci i młodzieży tworzy się z całkowitym pominięciem opinii tej grupy społecznej.
Dr Adam Bodnar podziękował wszystkim za liczny udział, który jego zdaniem dowodzi, że mieszkańcy poszerzają zakres swojej świadomości obywatelskiej i coraz liczniej dostrzegają, że działalność takich instytucji jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich odbywa się z korzyścią dla nich i sprawia, że ich głos jest słyszalny.