„ZDROWO-KOMFORTOWO – nagród ciąg dalszy”

W czwartek 11 stycznia 2018 r. Gimnazjaliści z PG 3 i PG 4, którzy wzięli udział w realizacji zadania „ZDROWO-KOMFORTOWO”, odebrali kolejną nagrodę, tym razem było to wspólne wyjście „na pizzę”. Wcześniej na spotkaniu podsumowującym, które odbyło się 21 grudnia 2017 r., otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a szkoły symboliczne statuetki i podziękowania. Przypominamy:
„ZDROWO -KOMFORTOWO” to projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. , który był skierowany do młodzieży gimnazjalnej. Został on sfinansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Projekt miał na celu podniesienie świadomości młodych ludzi oraz ich wiedzy w zakresie problematyki uzależnień. Zaplanowane działania nakierowane były na promowanie zdrowego stylu życia, gdzie jest miejsce np.: na realizację pasji, zainteresowań, współpracę czy wolontariat, a nie ma na uzależnienia. W ramach zadania ogłoszony został konkurs na film lub prezentację multimedialną o tematyce profilaktycznej. W konkursie wzięły udział wszystkie cztery ostrowieckie gimnazja, które przygotowały swoje propozycje. Wśród zgłoszonych prac znalazły się trzy filmy:
• „FURTKA” – wyprodukowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1
• „WYBÓR” – produkcji Publicznego Gimnazjum Nr 4
• „ZASTANÓW SIĘ ZANIM KLIKNIESZ ENTER” – zrealizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 5
Zgłoszono także jedną prezentację multimedialną pod tytułem: „ZDROWO-KOMFORTOWO”, którą opracowała młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 3.
Prace uczniowie wykonywali pod kierunkiem nauczycieli/opiekunów grup, a dodatkowo w kwestiach merytorycznych, technicznych, prawnych i informatycznych młodzież mogła skonsultować się z doradcami ARL , którzy pełnili dyżury w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
Cieszymy się, że tak młodzież jak i Opiekunowie bardzo pozytywnie odebrali nasza inicjatywę, a także zaproponowane nagrody. Wspólne wyjście do pizzerii , w tak dużej grupie, też bardzo się spodobało.
W lutym nagrodę w postaci wyjazdu na spektakl teatralny pt.: „Jestem” odbiorą Gimnazjaliści z PG 1 i PG5 wraz z Opiekunami.
Wybór formy nagradzania za pracę nie jest przypadkowy. Nagrody, które zaproponowaliśmy, mają dawać radość i poczucie wspólnoty, stąd propozycja wyjścia na pizzę czy wyjazdu do teatru. Jeśli dodamy, że spektakl „ Jestem’ ma charakter profilaktyczny i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży z innych miast, to można powiedzieć, że utrwalamy „antyużywkowe”, pozytywne wzorce. Jeszcze raz dziękujemy młodzieży za aktywny udział i zachęcamy do dalszej współpracy.