Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2018”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór wniosków do programu „Równać Szanse 2018” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ogólnopolski Program Grantowy „Równać Szanse 2018” skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców oraz do domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Programem „Równać Szanse” objęci są młodzi ludzie w wieku 13-19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. osób.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2018 roku, o godzinie 12:00.

Maksymalnie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy zł. Okres trwania działań projektowych nie może przekroczyć 15 miesięcy i odbywać się powinien w terminie między 1 lipca 2018 r. a 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat Programu, dokumenty projektowe i formularze dostępne są na portalu internetowym Programu (TUTAJ).

Wniosek można przygotować logując się na panelu wnioskodawcy (TUTAJ).

Ponadto dla zainteresowanych przygotowany został cykl szkoleń i webinariów.

W dniu 1 lutego i 1 marca br. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?” (informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na stronie www.rownacszanse.pl na dwa dni przed szkoleniem).

Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?” w dniach:

10 lutego – Łódź, Poznań

17 lutego – Kraków, Gdańsk

23 lutego – Warszawa

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, a udział w nim musi być poprzedzony przez rejestrację na specjalnie przygotowanym formularzu on -line. (TUTAJ).