Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” z dofinansowaniem

Z przyjemnością informujemy, że projekt Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. pn: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY” spełnił wszystkie kryteria konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania. Z projektu będą mogły skorzystać osoby powyżej 29 roku życia, z terenu powiatu ostrowieckiego, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami.

W ramach projektu uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym przygotują Indywidualny Plan Działania, wezmą udział w szkoleniach prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, stażach oraz skorzystają z usług pośrednika pracy.

Planowane szkolenia:

 • Piekarz z elementami cukiernictwa
 • Spawacz metoda MAG z modułem przecinacza tlenowego
 • Kucharz
 • Brukarz
 • Operator koparko-ładowarki
 • Kurs dla kandydatów na księgowego.

Kwota dofinansowania: 648 782,82 zł.
Wkład własny: 34 200 zł.
Realizacja projektu rozpocznie się 1.04.2018 r. i potrwa do 31.08.2019 r.
Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany będzie w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).