Fundusze Europejskie 2018 w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju informuje, iż na rok 2018 przewiduje przeprowadzenie naborów wniosków na ponad 700 konkursów.

Już w styczniu zostanie otwartych 90 nowych naborów, a ponadto można składać wnioski na trwające 193 konkursy.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się unijne pieniądze w następujących obszarach:

PRZEDSIĘBIORCY

  • Efektywność energetyczna
  • Badania i rozwój

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ADMINISTRACJA RZĄDOWA, SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

  • Środowisko
  • Energetyka
  • E- usługi

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INSTYTUCJE KULTURY, UCZELNIE, KOŚCIOŁY, PODMIOTY LECZNICZE

  • Nauka i edukacja
  • Rewitalizacja
  • Infrastruktura społeczna
  • Zdrowie

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach można uzyskać na portalu internetowym Funduszy Europejskich (TUTAJ) lub na portalu organizacji pozarządowych (TUTAJ).

Więcej informacji na temat korzystania z Funduszy Europejskich oraz zasad składania wniosków, aplikowania o środki oraz rozliczania projektów można także uzyskać na portalu Ministerstwa Rozwoju (TUTAJ), a także we właściwym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich.

Poniżej można zapoznać się z prowadzonymi aktualnie lub planowanymi naborami (pliki .xlsx)