Nowe konkursy w ramach PO WER

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego planuje uruchomienie nowych konkursów do realizacji przez instytucje zarządzające w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji można uzyskać poniżej w opublikowanych ogłoszeniach:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce Konkursy  (TUTAJ).