Harmonogramy naboru wniosków na rok 2018 – PARP

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogramy naborów wniosków dla programów operacyjnych na rok 2018.  Nabory będą prowadzone w trzech programach operacyjnych:

  • Inteligentny Rozwój,
  • Polska Wschodnia,
  • Wiedza Edukacja Rozwój

Harmonogramy obejmują również programy, w których nabory rozpoczęły się w roku 2017, a ich terminy zakończenia przypadają na rok 2018.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PARP (TUTAJ).