Fundusze Norweskie i EOG – III edycja

W ostatnich dniach starego roku podpisane zostały międzyrządowe umowy dotyczące przyznania Polsce pieniędzy w ramach III edycji Funduszy Norweskich oraz funduszy EOG na okres 2014 – 2021. Polska jest największym beneficjentem funduszy. Kwota alokacji wynosi łącznie 809,3  mln euro.

Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.

Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program „godna praca” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzane będą bezpośrednio przez darczyńców.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

Badania

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
 • Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
 • Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway

Edukacja

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Dialog Społeczny – Godna Praca

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 6 120 000 euro
 • Operator Programu: Innovation Norway

Rozwój lokalny

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
 • Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Zdrowie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
 • Partner Programu z państw-darczyńców: Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)

Kultura

 • Dofinansowanie programu ze środków EOG: 75 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 13 235 294 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Partnerzy programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Sztuki (ACN), Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)

Społeczeństwo obywatelskie

 • Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 53 000 000 euro
 • Operator Programu: Biuro Mechanizmów Finansowych
 • Operator programu wyłoni dwóch operatorów funduszu na poziomie krajowym i regionalnym

Sprawiedliwość

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 70 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 12 352 941 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Partnerzy Programu z Państw-Darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ), Norweska Administracja Sądów (DA), Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Sprawy wewnętrzne

 • Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich : 20 000 000 euro
 • Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
 • Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
 • Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego, Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)Fundusz Współpracy dwustronnejWażnym elementem Funduszy i norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.

  FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

  Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

  Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

  W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro.