Miesiąc: Styczeń 2018

30.01.2018

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości – refundacja szkoleń pracowników

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W KIELCACH ORAZ AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O. O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, KTÓREGO TEMATEM BĘDZIE: możliwość refundacji kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania (Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego

Czytaj dalej

29.01.2018

Spotkanie informacyjne nt. wsparcia projektów w ramach RPO WŚ

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości wsparcia projektów w konkursach ogłaszanych w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”. Bezpłatne spotkanie odbędzie się 5 lutego 2018 r. o godz. 10 w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości dofinansowania działań edukacyjnych, prozdrowotnych i z obszaru włączenia społecznego

Czytaj dalej

29.01.2018

Fundusz Obywatelski – nabór wniosków do 2 lutego

Jeszcze tylko do 2 lutego 2018 r. można składać wnioski o grant w ramach konkursu organizowanego przez Fundusz Obywatelski. Wsparcie uzyskają inicjatywy mieszczące się w następujących obszarach: nowe formy edukacji obywatelskiej, w tym także działania adresowane do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami; działania związane z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się

Czytaj dalej

26.01.2018

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego WŚ na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. Oferty należy składać do 12 lutego 2018 r. Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie

Czytaj dalej

25.01.2018

O społeczeństwie obywatelskim z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

We wtorek 23 stycznia 2018 r. Centrum Aktywności Obywatelskiej gościło Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara wraz z grupą współpracowników. Jego obecność w Ostrowcu Świętokrzyskim była częścią wizyty w województwie świętokrzyskim i spotkań z mieszkańcami. Spotkanie w CAO cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz młodzieży z Publicznego Gimnazjum Nr 1, dla której była to znakomita lekcja edukacji obywatelskiej. Uczestnicy zapoznani zostali przez dr A. Bodnara z pracą

Czytaj dalej

25.01.2018

Oferta SIPH dla świętokrzyskich przedsiębiorców – zapraszamy na spotkanie informacyjne

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach została Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna. W ramach działania SIPH oferuje przedsiębiorcom możliwość refundacji tzw. kosztów rozwojowych (doradztwo, szkolenia) zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą uzyskać do 80% refundacji

Czytaj dalej