Oscarowa gala w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i rozstrzygnięć. Agencja Rozwoju Lokalnego w czwartek 21 grudnia dokonała podsumowania działań w ramach zadania „ZDROWO –KOMFORTOWO”. Skierowany do młodzieży gimnazjalnej projekt finansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski miał na celu podnoszenie świadomości młodych ludzi oraz ich wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i realizowania własnych pasji i zainteresowań. W ramach zadania ogłoszony został konkurs na film lub prezentację multimedialną o tematyce profilaktycznej.
W konkursie wzięły udział wszystkie cztery ostrowieckie gimnazja, które przygotowały swoje propozycje.
Wśród zgłoszonych prac znalazły się trzy filmy:
„FURTKA” – wyprodukowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 1
„WYBÓR” – produkcji Publicznego Gimnazjum Nr 4
• „ZASTANÓW SIĘ ZANIM KLIKNIESZ ENTER” – zrealizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 5
Zgłoszono także jedną prezentację multimedialną pod tytułem: „ZDROWO-KOMFORTOWO”, którą opracowała młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 3.
Prace uczniowie wykonywali pod kierunkiem nauczycieli/opiekunów grup, a dodatkowo w kwestiach technicznych, prawnych i informacyjnych młodzież mogła skonsultować się z doradcami, którzy pełnili dyżury w Centrum Aktywności Obywatelskiej
Nad całością projektu oraz oceną prac czuwało powołane Jury.
W czwartek 21 grudnia Agencja Rozwoju Lokalnego zorganizowała specjalną galę, na której odbył się oficjalny pokaz wszystkich prac oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. W gali wzięli udział uczniowie, pedagodzy i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół. W uroczystości wzięła tez udział Agnieszka Batóg z Biura Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Katarzyna Kozińska ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie z tej Bajki”, która była gościem podczas warsztatów prowadzonych z młodzieżą i która w ich trakcie zaproponowała gimnazjalistom szereg ćwiczeń i działań na rzecz swojego zdrowia, rozwoju fizycznego i intelektualnego i ćwiczenia relaksacyjne oraz Joanna Pikus radna Rady Miasta i przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z Moniką Orzech z tegoż zespołu.
Na wstępie Prezes Zarządu ARL Agnieszka Rogalińska zwróciła się do młodzieży gratulując jej pomysłowości, kreatywności i motywacji nie tylko podczas warsztatów, ale przede wszystkim w realizacji prac konkursowych. Podziękowała za udział i wkład wszystkim uczestnikom projektu, w szczególności dyrektorom szkół za współpracę oraz otwartość na nowe ciekawe inicjatywy, takie jak projekt „ZDROWO – KOMFORTOWO”. Zaprosiła też obecnych na pokaz zgłoszonych filmów i prezentacji. Pogratulowała też autorom – aktorom, reżyserom, scenarzystom, statystom oraz ekipom technicznym – za świetne efekty ich pracy.
Pokaz filmów i prezentacji wzbudził zainteresowanie, szczególnie wśród młodzieży, która miała okazję zapoznać się z pracami rówieśników z innych szkół. Wszystkie dzieła zostały nagrodzone brawami.
Po tym swego rodzaju mini- festiwalu filmowym przyszedł czas na rozstrzygnięcia i wręczenie nagród, które wzbudziły największe emocje i stresy wśród autorów filmów.
Jury zdecydowało się przyznać I nagrodę filmowi „FURTKA” zrealizowanemu przez Publiczne Gimnazjum Nr 1. Zwrócono uwagę zarówno na ciekawie zarysowany temat (wyznanie dojrzałego człowieka, w jaki sposób popadł – jako nastolatek – w pułapkę uzależnienia), jak i rozmach produkcji (film kręcony w kilku miejscach, dopracowany od strony technicznej i aktorskiej).
Wyróżnienie zdecydowano się przyznać prezentacji multimedialnej opracowanej przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 3. Praca dotyczyła tematu uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu i uświadamiała niebezpieczeństwa z tym związane. Uznano, że prezentacja ta ciekawie łączy walor dydaktyczny z wizualizacją zagrożeń. Dodatkowo autorzy zaprezentowali alternatywę dla uzależnień, jaką jest choćby realizowanie się w działalności organizacji charytatywnych czy rozwijaniu własnych pasji i umiejętności.
II nagroda powędrowała do Publicznego Gimnazjum Nr 5 za film: „ZASTANÓW SIĘ ZANIM KLIKNIESZ ENTER”. Była to krótka historia dziewczyny uwikłanej w uzależnienie od internetu i technologii informatycznych. Autorzy w dość treściwy, ale sugestywny sposób przedstawili, jakie pułapki kryją się w życiu podporządkowanym portalom społecznościowym – utrata przyjaciół, zaniedbywanie nauki i rodziny, lekceważenie zasad bezpieczeństwa w sieci – co w konsekwencji może doprowadzić do rzeczywistych dramatów i tragedii.
III nagrodę uzyskał film „WYBÓR” Publicznego Gimnazjum Nr 4. Filmik w symboliczny sposób ukazywał konsekwencje wyboru jednej z dwóch dróg – albo używki i zachowania aspołeczne (agresja, przemoc, działania kryminogenne i patologiczne) – albo ścieżka osobistego rozwoju, pasji i umiejętności (sport, harcerstwo, zainteresowania, nauka). Zwrócono uwagę na to, iż obie alternatywne drogi wyboru zostały wyraziście określone i zaprezentowane, jasno i bardzo czytelnie wskazując na możliwe konsekwencje podejmowanego wyboru.
Jak podkreśliła Prezes A. Rogalińska – wszystkie prace są wygrane, każda jest dowodem na wysiłek, pracę oraz duży bagaż umiejętności ich twórców. W tym konkursie przegranych nie było, a wszyscy twórcy zasłużyli na wyróżnienia i podziw.
W imieniu Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego kilka słów skierowała do młodzieży Agnieszka Batóg. Pogratulowała młodym pomysłów oraz wysokiej świadomości zagrożeń jakie ich otaczają, umiejętności ich omijania. Pogratulowała też motywacji i odwagi, aby spróbować swoich sił w tego typu konkursie i zaprezentować własny punkt widzenia na problem uzależnień.
Wszyscy uczestnicy – uczniowie oraz kadra pedagogiczna otrzymali podziękowania, ciekawe nagrody i upominki. Każda szkoła otrzymała symboliczną statuetkę „Oscara” – najokazalszą zwycięzcy z PG 1. Dodatkową niespodzianką był pyszny tort dla wszystkich uczestników.
Zwycięski film będzie również prezentowany przez Telewizję Ostrowiecką jako oficjalny zwiastun lokalnej kampanii informacyjnej na temat profilaktyki uzależnień.
Sama uroczystość spotkała się też z pozytywną reakcją młodych ludzi, którzy żywo i emocjonalnie reagowali na to wszystko co się działo, byli też mile zaskoczeni niekonwencjonalną formułą i przebiegiem spotkania. Przez moment mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy i pomimo, że zabrakło słynnego czerwonego dywanu, to bagaż pozytywnych emocji, satysfakcji i dobrej zabawy – czemu dodatkowo sprzyjał przedświąteczny czas – był co najmniej porównywalny.