Szkolenie na temat wydatków i zamówień publicznych w projektach unijnych

Zasady kwalifikowalności wydatków, jak opracować i rozliczyć budżet projektu oraz procedury zamówień publicznych – to tematy szkolenia jakie w środę 6 grudnia 2017 roku odbyło się w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Zorganizowane zostało we współpracy Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sandomierzu. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele jednostek edukacyjnych, organizacji pozarządowych oraz firm i instytucji realizujących projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie poprowadził Pan Marek Kowalski – przedstawiciel LPI FE.

Omówione zostały tematy związane z kwalifikowalnością wydatków oraz procedur zakupowych w projektach związanych z prawem zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności.

Sporo miejsca poświęcono także kwestii przygotowania budżetu projektu, jego rozliczaniu i właściwemu opisywaniu pozycji budżetowych. omówiono tez ważną kwestię jaką są różnice w rozliczaniu projektów według kosztów ryczałtowych a kosztów rzeczywistych.

Szkolenie było kolejnym z cyklu serii szkoleń dotyczących przygotowywania i realizowania projektów unijnych, które w listopadzie i grudniu odbywają się w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.