Konkurs „ZDROWO – KOMFORTOWO” – dyżury konsultantów

Informujemy, iż w ramach zadania „ZDROWO – KOMFORTOWO” realizująca je Agencja Rozwoju Lokalnego ogłosiła konkurs na najlepszy filmik lub prezentację multimedialną na temat profilaktyki uzależnień. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie ostrowieckich gimnazjów. W tym celu każde gimnazjum powinno wyłonić grupę uczniów, która będzie uczestniczyć w przygotowaniu i zrealizowaniu pracy konkursowej, Każda grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Zadaniem grupy jest:

  • Samodzielny wybór formy pracy konkursowej (film, prezentacja multimedialna)
  • Opracowanie scenariusza pracy
  • Wybór rodzaju przekazu (animacja, film z udziałem statystów)
  • Dobór osób uczestników działania

Celem ułatwienia i pomocy w przygotowaniu pracy od 6 grudnia uruchomione zostały dyżury specjalistów – konsultantów, którzy będą wspierać uczniów w działaniach.

Dyżury pełnią:

  • Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji
  • Specjalista ds. mediów – pracownik „Telewizji Ostrowieckiej”
  • Specjalista ds. prawnych
  • Informatyk

Każdy z konsultantów ma udzielić wsparcia jedynie w kwestiach technicznych, prawnych, merytorycznych w kwestii uzależnień oraz pomocy informatycznej. Konsultanci nie będą doradzać w kwestiach dotyczących scenariusza, formy oraz treści pracy.

Dyżury pełnione są codziennie w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70 w salach 18 i 19 na I piętrze w godzinach 13.00 – 15.00.

Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest TUTAJ.

 

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017