Artystyczny Salonik dyskusyjny

Salonik dyskusyjny to impreza, która skierowana jest do młodzieży szkolnej z Ostrowca Świętokrzyskiego. Inicjatywa, której współorganizatorami są Agencja Rozwoju Lokalnego oraz Świętokrzyskie Forum Doradztwa Kariery ma na celu promowanie wśród młodych ludzi samodzielnych przemyślanych postaw życiowych, zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, a przede wszystkim świadomego planowania swojej drogi życiowej wraz z realizowaniem swoich pasji i zainteresowań oraz rozwijaniem posiadanych talentów i umiejętności.

piątek 1 grudnia odbyła się kolejna edycja tej imprezy, której hasło przewodnie brzmiało: „Zaprojektuj swoją przyszłość – decyduj świadomie”. Wzięło w niej udział blisko 100 osób, głównie uczniowie szkół gimnazjalnych, ale obecni byli też uczniowie ostrowieckich podstawówek, podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Ośrodka Kuratorskiego.

W imieniu Prezydenta miasta słowo wstępne do obecnych wygłosił Pan Zbigniew Żak Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Motywem przewodnim saloniku były tym razem sztuki plastyczne. Goście mogli obejrzeć kilkanaście prac autorstwa uczestników „Szkoły Sztuki” – projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturotwórcze „Nie Z Tej Bajki” oraz rysunki i prace wypalane w drewnie, których autorem jest Pan Łukasz Pasternak, będący również gościem Saloniku.

Swoje krótkie wystąpienia zaprezentowały: Pani Wioletta Wiącek z Telewizji Ostrowieckiej oraz Pani Anna Mroczek z Gazety Ostrowieckiej, które przedstawiły kulisy pracy w mediach, przyczyny, które skłoniły je do wyboru takiej właśnie drogi zawodowej, jednocześnie zachęcając młodych ludzi do zainteresowania się mediami i spróbowania swoich sił w tej dziedzinie. Obie panie skupiły się także na zaprezentowaniu młodzieży zasad konkursu, który jest elementem zadania realizowanego przez ARL „ZDROWO – KOMFORTOWO”. Konkurs polega na przygotowaniu przez zespół z każdego gimnazjum krótkiego filmiku lub prezentacji multimedialnej na temat profilaktyki uzależnień. Stąd zarówno pani Anna jak i Pani Wioletta przekazały wskazówki i rady dotyczące udziału w konkursie, pomysłów oraz i ich przełożenia na odpowiednią formę, oraz zadeklarowały fachową pomoc głównie od strony technicznej jednocześnie stronę merytoryczną, scenariusz oraz sposób przedstawienia (animacja, filmik z udziałem statystów, prezentacja) pozostawiając uczniom.

Pani Katarzyna Kozińska ze Stowarzyszenia Kulturotwórczego „Nie Z Tej Bajki” pokrótce zaprezentowała swoją pasję – sztukę. Przybliżyła młodzieży czym jest i w jaki sposób działa Stowarzyszenie, w jaki sposób sama znalazła się w nim. Na przykładzie kilku wybranych prac pokazała w jaki sposób młodzi ludzie mogą podejść do sztuki, wyrazić w niej swoje emocje, pomysły, a w szczególności podkreślała jakim atutem dla sztuk plastycznych jest to, że można w niej przekraczać bariery i wykorzystywać bez ograniczeń swoją wyobraźnię. Zachęcała młodych ludzi, których sztuka interesuje, lubią i umieją malować, chcieliby się rozwijać w tym kierunku do realizowania swojej pasji.

Podsumowaniem saloniku była projekcja krótkiego filmu „Cyrk motyli”, po niej zaś każdy z widzów mógł przedstawić swoje przemyślenia i wnioski płynące z tej historii.