„ZDROWO – KOMFORTOWO” dla gimnazjalistów

Agencja Rozwoju Lokalnego realizuje kolejne działanie dla uczniów ostrowieckich gimnazjalistów. Zadanie „ZDROWO – KOMFORTOWO” ma na celu uświadomienie uczniom ostrowieckich gimnazjów zalety zdrowego stylu życia oraz znaczenia pasji i hobby w swoim życiu. W sposób atrakcyjny ma zaprezentować młodzieży alternatywę w stosunku do używek, narkotyków, alkoholu oraz uzależnień behawioralnych.

Od czwartku do poniedziałku (29 listopada – 4 grudnia) pracownicy ARL – specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji oraz prawnik we współpracy z zaproszonymi gośćmi – prowadzili zajęcia oraz ćwiczenia, służące rozwojowi osobistemu, wspomagały zachowania psychospołeczne uczniów, pomagały w określeniu swoich predyspozycji i zdolności. Z drugiej strony młodzież mogła uzyskac niezbędną wiedzę dotyczącą szkodliwości używek, negatywnych skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych, a także skutków prawnych związanych z uzależnieniami.

W trakcie zajęć o swoich pasjach i ich pozytywnym wpływie na zdrowie opowiedzieli zaproszeni goście: Pan Piotr Dasios– prezes Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Pan Łukasz Dybiec – dyrektor Zakładu Usług Miejskich, a także prezes klubu bokserskiego KSZO oraz Pani Katarzyna Kozińska reprezentująca Stowarzyszenie Kulturotwórcze „Nie Z Tej Bajki”. Wszyscy oni przedstawili pokrótce nie tylko swoje hobby, ale związane z tym sukcesy, osiągnięcia, a także pozytywne oddziaływanie pasji w ich życiu codziennym, zawodowym oraz w realizacji innych celów jakie sobie stawiają w życiu. Odpowiadali na pytania młodych ludzi, którzy także dzielili się swoimi pomysłami oraz przedstawiali swoje pomysły na spędzenie wolnego czasu. Pani Karolina przeprowadziła z uczniami kilka ćwiczeń na koncentrację, relaksacyjnych oraz zręcznościowych. Pan Łukasz opowiedział o swoim zamiłowaniu do boksu.  a Pan Piotr przybliżył swoje hobby jakim jest bieganie. Obaj panowie położyli szczególny nacisk na to, jak sport pomaga im w realizowaniu własnych planów i celów oraz jaki ma wpływ na rozwijanie takich cech charakteru i umiejętności jak: planowanie, dążenie do celów, pokonywanie trudności, radzenie sobie ze stresem, komunikacja społeczna, a przede wszystkim pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i kondycję psychiczną.

Poprzez ciekawe prezentacje, filmy oraz niekonwencjonalną formę realizowanych zadań i ćwiczeń gimnazjaliści mogli sami wyciągać wnioski, zgłaszać swoje pomysły na zdrowe, poukładane życie, uczyli się budować zdrowe relacje międzyludzkie, rodzinne i społeczne. Trenowali techniki autoprezentacji i samoakceptacji. Wszystko to pod kierunkiem Pani Katarzyny Sobczyk – specjalisty terapii uzależnień w trakcie certyfikacji.

Aspekty prawne dotyczące stosowania używek, a także kwestie związane z tzw. medyczną marihuaną przybliżała gimnazjalistom prawnik Pani Karolina Kargulewicz – Mrozińska. 

Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, często sama inicjowała ćwiczenia, całość odbyła się w atmosferze przyjemnej i swobodnej zabawy.

Podsumowaniem zadania jest konkurs, do którego zaproszono wszystkie gimnazja ostrowieckie.

W ramach konkursu każde gimnazjum ma za zadanie wyłonić grupę maksymalnie 30 osób, które przygotują krótki filmik lub prezentację multimedialną związaną z profilaktyką uzależnień oraz zagrożeniami charakterystycznymi dla środowiska szkolnego czy równieśniczego. Uczniowie sami przygotują scenariusz, wybiorą formę przekazu i opracują stronę merytoryczną produkcji. Natomiast celem pomocy w przygotowaniu filmu lub prezentacji od strony technicznej od dnia 6 grudnia uruchomione zostały dyżury specjalistów: informatyka, pracownika telewizji, specjalisty terapii uzależnień w trakcie certyfikacji oraz prawnika, z którymi będzie można skonsultować swoje pomysły i właściwie przygotować je od strony profilaktycznej, prawnej, informatycznej czy techniki wizualnej.

Dyżury pełnione są codziennie w Centrum Aktywności Obywatelskiej w godz. 13.00 – 15.00.

Harmonogram dyżurów specjalistów dostępny jest TUTAJ.

Harmonogram oraz regulamin udziału w projekcie dostępne są też w budynku CAO przy ul. Sienkiewicza 70.

Dla autorów najlepszych filmów lub prezentacji przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Zadanie finansowane jest ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017