Oferta CWIS-E na II Targach Ekonomii Społecznej

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku w Kielcach odbyły się II Targi Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Wydarzenie to było okazją do promocji firm, których nadrzędnym celem nie jest maksymalizacja zysku, ale działania na rzecz ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie na rynku pracy. Oprócz tych przedsiębiorstw swoją ofertę przedstawiły instytucje i organizacje społeczne wspierające rozwój ekonomii społecznej oraz takie, które same współtworzą  i prowadzą przedsiębiorstwa socjalne. Na ten moment w województwie świętokrzyskim funkcjonuje ok. 280 podmiotów ekonomii społecznej.

W targach wzięła udział reprezentacja Agencji Rozwoju Lokalnego, która zaprezentowała ofertę Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych. Spotkała sie ona z dużym zainteresowaniem obecnych, których zapoznano szczegółowo z koncepcją CWIS-E, działaniami oraz zasadami współpracyCentrum z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego. Przybliżono także ofertę Centrum Aktywności Obywatelskiej jako swoistego inkubatora organizacji społecznych, w którym nie tylko mają one swoją siedziby, ale także  odbywają się szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne oraz integracyjne, skierowane zarówno do mieszkańców jak i innych organizacji.

Zarówno CAO jak i CWIS- E uznane zostały za ciekawe i nowatorskie rozwiązanie wspierające i promujące aktywność społeczną, służące rozwojowi świadomości obywatelskiej oraz działalności na rzecz lokalnej społeczności. Wskazano je też jako przykład dobrej współpracy pomiędzy sektorem samorządowym a obywatelskim.

Swoją ofertę zaprezentowała także Fundacja „Pomocna Dłoń”, która założyła i prowadziła spółdzielnie socjalne, których celem jest przede wszystkim reintegracja  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach zawodowych. Działania Fundacji zostały dostrzeżone, czego efektem jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o przedłużenie okresu certyfikacji Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej.