Miesiąc: Grudzień 2017

27.12.2017

Oscarowa gala w Centrum Aktywności Obywatelskiej

Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i rozstrzygnięć. Agencja Rozwoju Lokalnego w czwartek 21 grudnia dokonała podsumowania działań w ramach zadania „ZDROWO –KOMFORTOWO”. Skierowany do młodzieży gimnazjalnej projekt finansowany ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski miał na celu podnoszenie świadomości młodych ludzi oraz ich wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia i realizowania własnych pasji i zainteresowań. W ramach zadania ogłoszony został konkurs na film lub

Czytaj dalej

19.12.2017

Warsztaty na temat projektów edukacyjnych

4 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbędą się bezpłatne warsztaty na temat prawidłowego przygotowywania projektów wspierających nauczanie oparte na technologiach cyfrowych. Dotyczy to projektów realizowanych  w ramach Poddziałania 8.3.3 RPO „Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK”.  Organizatorem spotkania jest Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 09.00 – 14.00 w sali nr 51 na V piętrze budynku Urzędu Marszałkowskiego przy

Czytaj dalej

13.12.2017

„Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” – konkursy na rok 2018

W dniu 7 grudnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.  Konkursy zostaną przeprowadzone w trzech obszarach: „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.” „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia

Czytaj dalej

12.12.2017

Punkt konsultacyjny – zmiana lokalizacji

Informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2017 r.  prowadzony przez Agencję Rozwoju Lokalnego Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin świadczyć będzie usługi w pokoju nr 20 na II piętrze budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70.

Czytaj dalej