Szkolenie dla przedstawicieli NGO o zmianach w sprawozdawczości za 2017 rok

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zorganizowała w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 70 szkolenie dotyczące zmian w sprawozdawczości organizacji pozarządowych za rok 2017. W spotkaniu, które odbyło się 28 listopada 2017 roku udział wzięło kilkunastu przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego i na rzecz jego mieszkańców. Pierwszą część spotkania poprowadzili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Inspektorat w Ostrowcu Św.)Beata Burda i Piotr Jama, którzy opowiedzieli o zmianach w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych związanych z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. jednej płatności na indywidualne konto, zachęcali również i pomagali w założeniu konta na platformie usług elektronicznych PUE.

Druga część spotkania, którą poprowadziła Joanna Kolasa, główna księgowa ARL, rozliczająca organizacje pozarządowe, poświęcona była zmianom w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok wynikających z ustawy o rachunkowości oraz zmianom w przepisach o podatku VAT związanych z wysyłaniem jednolitego pliku kontrolnego.
Po zakończeniu spotkania, wielu przedstawicieli organizacji pozarządowych skorzystało z możliwości indywidualnych konsultacji w sprawach finansowych i księgowych z prowadzącą spotkanie.
Przypominamy, że Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. prowadząca Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E) organizuje dla stowarzyszeń, fundacji i przedstawicieli grup nieformalnych nieodpłatne konsultacje w zakresie księgowości, ale także prawa w organizacji pozarządowej, kadr, pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowywania projektów, marketingu oraz informatyki. Aby skorzystać z tego wsparcia wystarczy wcześniej się umówić – telefonicznie (tel. 41 200 30 14) lub osobiście w pokoju numer 15 na I piętrze Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. H. Sienkiewicza 40 – dawna szkoła podstawowa nr 4, który jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.00 do 15.00, środy w godz. 7.00 – 16.00.
Dla osób zainteresowanych realizacją projektów unijnych w roku 2017 ARL we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu przygotowała jeszcze dwa bezpłatne szkolenia:

  • Kwalifikowalność wydatków, w tym zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych (EFS) – 6 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00.
  • Zasady przygotowania projektu edukacyjnego – 13 grudnia 2017 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Szkolenia odbędą się w Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. H. Sienkiewicza 70, piętro 1, sala nr 18. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe do dnia poprzedzającego spotkanie: tel. 41 200 30 14; e-mail: mochul_zwolinska@arl.ostrowiec.pl; ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń!